Mindfulness

MindfulWorkshop

De grootste invloed in je leven is jouw geest is. Jouw gedachten beïnvloeden de beleving van iedere ervaring. Helaas is het evolutionair bepaald dat onze gedachten de focus hebben gericht op het negatieve.

Als we mindfulness beoefenen maken we onze geest sterker, zodat het de constructieve invloed in ons leven wordt die we ook daadwerkelijk willen. Een tegenwicht tegen onze natuurlijke negatieve voorkeur, doordat we oog krijgen voor wat al goed is in ons leven. Het goede dat er nu al is.

Bewust kiezen
We kunnen niet alles controleren wat er gebeurt in het leven. Wel kunnen we beslissen hoe we daar mee omgaan: onze invloed schuilt in de relatie die we aangaan met de ervaring.
We kunnen onze emotionele reactiviteit deels loslaten door de beoefening van mindfulness. Zo kunnen we onze automatische impulsen in de vorm van vechten, vluchten, bevriezen) even laten zijn en bewust kiezen wat echt helpt en belangrijk is.

Mindfulness & compassie
Mindfulness vraagt: “Wat ervaar ik nu?” Zelfcompassie vraagt: “Wat heb ik nu nodig?
Mindfulness vraagt: “Kun je ruimte maken voor die ervaring?” Zelfcompassie vraagt: “Kun je die ervaring, en jezelf, met compassie omarmen?
Deze reflectievragen versterken en verdiepen elkaar. Via deze componenten zijn mindfulness en compassie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Workshop Mindfulness: een hartstochtelijk leven
Via de workshop Mindfulness: een hartstochtelijk leven van LeeuwPraktijk verdiepen we ons in de kansen van mindfulness en compassie.
Geïnteresseerd? Laat het me weten, dan bespreken we de mogelijkheden.

MindfulnessMeditatie

Mindfulness oefening: ademruimte

De ademruimte is een korte meditatie om in het dagelijks leven stil te staan en even bewust te worden. Bewust van de ervaring op dat moment. Dit in plaats van het moment te missen of vermijden. Het is een oefening om mindfulness in het dagelijks leven te integreren en uit de automatische piloot te stappen.

De ademhaling is direct verbonden met hoe het met je gaat. Emoties veranderen de ademhaling. Op die manier kan de adem een indicator zijn voor wat er aan de hand is. Bij spanning zit de adem vaak hoger. Bij het overschrijden van grenzen, wordt de adem vaak ‘vast gezet’.

De adem is er altijd. Focus, of terugkeren naar de adem is de poort naar het hier en nu. Een manier om los te laten wat je belemmerd. Door de ervaring niet te vermijden, maar juist via de vrijheid van de realisatie: ‘gewoon een gedachte’, of ‘gewoon een gevoel’. Om zo te ontdekken dat deze weer voorbij gaat, zonder dat je er iets aan hoeft te doen.

3MinutenAdemRuimte
Neem een rustige en waardige houding aan, en sluit de ogen. Aandacht naar de bewustwording van je houding.

1. Kun je opmerken wat de innerlijke ervaring nu is, zonder deze te veranderen?

  • Welke gedachten kun je opmerken? Gaan deze over de toekomst of wordt er iets uit het verleden herhaalt?
  • Welke gevoelens en emoties zijn er nu?
  • Welke lichamelijke sensaties merk je op? Wees aandachtig voor sensaties van spanning of weerstand.

Breng je aandacht naar elk gevoel van ongemak en erken dit, zonder de wens dit te veranderen. Puur observeren.

2. Focus op de ervaring loslaten, en de aandacht verplaatsen naar de lichamelijke sensaties van de adembeweging; volg deze van begin tot eind.

De adem is het anker om in dit moment aanwezig te zijn. Wanneer de aandacht afdwaalt, breng je deze weer vriendelijk terug naar de adembeweging.

3. De aandacht uitbreiden naar het lichaam als geheel.

  • De houding.
  • De gezichtsuitdrukking.
  • Hoe het hele lichaam voelt.
  • De adembeweging in het hele lichaam.

Bij gewaarwordingen van ongemak kun je daar naar toe ademen. Om bij de uitademing de bewuste plek te verzachten; een gevoel van loslaten creëren.

Tenslotte kun je de aandacht uitbreiden naar de ruimte en de ervaring van dit moment.

Wanneer je zover bent, de aandacht verder uitbreiden door de ogen te openen.

Breng nu zo goed mogelijk dit uitgebreide, ruime bewustzijn mee naar de rest van je dag.