Ontspanning

Mindfulness en GedachtenBubbels

‘Mindfulness lost gedachten op. Wat overblijf is aandacht.’

Natuurlijk: gedachten kunnen waardevol zijn. Jammer alleen dat het leeuwendeel de belangrijkste bron van ons lijden blijkt te vormen.

Door onze gedachten te observeren; te leren doorzien hoe ze elkaar informeren en met ons aan de haal gaan, verlichten we de impact ervan. Door vanuit opmerkzaamheid de verbanden te herkennen, creëeren we belangrijke inzichten.

Weersverwachtingen
Gedachten zijn als het weer. Soms is er een helder blauwe lucht. Soms is het zwaar bewolkt en stormachtig. De invloed die het weer op ons heeft, schuilt in onze relatie tot het weer.

Mindfulness gaat niet over het overwinnen van de moeilijkheden die we ervaren in het leven. Het gaat over onze relatie tot het verhaal dat ons levensverhaal, of een specifiek hoofdstuk daarin vertelt.

Door ons te verbinden met aandacht, ontstaat het besef dat die gedachten niet ‘het zelf’ zijn. Het zijn slechts onpersoonlijke weerberichten. Kalme of stormachtige gedachtepatronen.

Gedachten onderzoeken
Vanuit dat perspectief kunnen we gedachten onderzoeken als een wetenschapper.

  • Waar komen bepaalde gedachten vandaan?
  • Wat is de oorsprong van deze gedachte?

Gedachten zijn als bubbels die opkomen in kokend water. Ze ontstaan en lossen vanzelf weer op.

Negatieve gedachten zelf actief oplossen heeft zodoende geen zin. Het gepieker leidt enkel tot meer bubbels.

Prikkend bewustzijn
Via mindfulness leren we gedachten te observeren als onpersoonlijke activiteiten van het brein, los van wie we zijn. Wanneer we op deze vriendelijke en compassievolle manier onze gedachten leren benaderen, zullen we er minder snel emotioneel door meegesleurd worden. We ontdekken dat ze voorbij gaan en oplossen in ons bewustzijn.

Ons bewustzijn is als een vinger die de gedachtebubbel doorprikt.

Bron
Jon Kabat-Zinn @BigThink.

MindfulnessTrainer

Mindfulness en wilde tijgers

Onze geest als een wilde tijger
We denken steeds dat we iets moeten verkrijgen om compleet of gelukkig te kunnen zijn. Maar we vergeten daarbij dat het huidige moment ons echte leven is.

Dit is het! Als je dit moment niet pakt is straks je leven voorbij gegleden zonder dat je erbij was.

Dharma
Door de dharma -de universele lessen van bet boeddhisme-, tot de kern terug te brengen heeft Jon Kabat Zinn 35 jaar geleden mindfulness in het westen geïntroduceerd.

Het belangrijkste is mediteren, liefst iedere dag. Meditatie is als het stemmen van je muziekinstrument, waarna je ermee naar buiten gaat om erop te spelen.

Zijn-modus
Wij mensen zijn heel goed in doen, in resultaten boeken. Mindfulness is het omgekeerde: van de doe-modus komen we in de zijn-modus. Het herkennen hoe speciaal en bijzonder elk moment in het hier en nu al is. Door de aandachtspier te trainen kunnen we beter onze aandacht vasthouden in het heden. In plaats van af te dwalen in automatische gedachten over verleden of toekomst.

Acceptatie en verandering
Het leven accepteren zoals het is, wil niet zeggen dat je geen aspiraties voor verandering hebt. Acceptatie van het moment zoals het zich ontvouwt, houdt in dat je niet hecht aan de uitkomst daarvan. Juist dat maakt de weg vrij voor leren en groeien. Want via een ‘open mind’ ontstaat vanzelf verbeelding en creativiteit. Zelfs in moeilijke tijden.

Jij bent niet je gedachten
Door psychisch lijden niet vanuit alle verweer te willen vermijden, maar door het te accepteren hoe het zich aandient in dat moment, kun je het onderzoeken. ‘Hoeveel van het lijden wordt gecreëerd door het ‘verhaal’ dat ik er zelf om heen bouw?’ Die verhalen rammelen doorgaans aan alle kanten, en zijn vaak maar voor een klein deel ‘waar’.

Als je niet uitkijkt worden die verhalen je leven, en leggen ze degene die jij echt bent het zwijgen op.
Zie het denken als de golven in de oceaan: hoe woest ook, het is niet het hele plaatje. De oceaan is ook de peilloze diepte. Die laag onder het oppervlakte van ons denken is ons volledige bewustzijn.

Kortom: jij bent niet je gedachten!

Maak het niet persoonlijk
Via mindfulness ontdek je dat de meeste dingen in je leven niet persoonlijk zijn. Overal waar je geneigd bent ‘mijn’ of ‘ik’ voor te plaatsen; het zijn doorgaans allemaal gedachten. Gedachten die de zaken persoonlijk maken. Wanneer dit helder wordt, wordt duidelijk hoe vaak we reageren vanuit oordelen. Het nare daarvan is dat empathie en compassie voor anderen en jezelf daarbij worden afgesloten. Eigenschappen die rechtstreeks bijdragen aan je beleving van welzijn.

Mindful leven
Vanuit dat perspectief beïnvloed mindfulness je omgang met je leven in zijn geheel. Vrienden, familie, pijn, succes, werk, keuzes. Mindfulness helpt je authentieker en daarmee gelukkiger te leven. Zonder de vrees dat geluk weer te verliezen. Inclusief de acceptatie dat lijden een onderdeel van mens-zijn is.

Het is niet situatie die het probleem vormt. Het is de relatie je relatie ermee. Je gedachten erover bepalen dat je het wil vastklampen, of juist wil vermijden. Het recept voor lijden. Erkennen dat het is zoals het is, rusten in bewustzijn, verandert alles. Vanuit die ruimte kunnen we een weloverwogen keuze maken wat de beste volgende stap is. In plaats vanuit een emotionele impuls te reageren, welke vaak enkel bijdraagt aan het in stand houden van de automatische piloot. De oude gewoontepatronen die het probleem juist in stand houden.

Het hele interview met Jon Kabat Zin lees je @Happinez.