Mindfulness en doorzien: gedachten zijn geen feiten

Mindfulness
Via mindfulness leren we de dingen te zien zoals ze zijn. Om vanuit die vriendelijke acceptatie voor wat er is in dit moment, rust te creëren. En de ruimte te kiezen wat een goede volgende stap is.

Mindlessness
Dit komt stapsgewijs in de plaats van ‘mindlessness’: je focussen op het verschil tussen hoe je wilt dat het is, en de realiteit. Er vanuit die onbewuste stress door te razen van actie naar actie.

Voorwaardelijk welzijn
Hoe vaak stellen we onszelf niet een voorwaarde: als dat is bereikt, dan ben ik tevreden?

Tot we ons doel bereiken, om deze direct in te wisselen voor een nieuwe voorwaarde. Dit proces vind massaal plaats, in ieders gedachten en doorgaans is het onze tweede natuur. Onze automatische piloot die dit hele proces van uitgestelde tevredenheid in stand houdt. Negatieve herhalende gedachten die als een draaimolen onze aandacht voor al het moois wat zich recht voor ons afspeelt verstoort.

Gedachten feiten…
Onze gedachtepatronen domineren ons leven. Niet heel effectief als we ons realiseren dat:

 • Mensen per dag gemiddeld zo’n 40.000 gedachten verwerken. (Nieuwe onderzoeken hebben het door de komst van de mobiele technologie als over 120.000 gedachten per dag!)
 • Minimaal 70% van die gedachten negatief of alarmerend zijn.
 • We elke dag opnieuw onbewust nagenoeg dezelfde grammofoonplaat met repeterende gedachten afspelen in ons hoofd.
 • Gedachten zich eerder baseren op van termen wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.
 • De gedachten bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen.
 • De gedachten die wij denken een grote invloed hebben op ons immuunsysteem.

Gedachten zijn geen feiten
Via mindfulness ontdekken we ‘Gedachten zijn geen feiten’, en ze op te merken voor wat ze zijn: hersenspinsels met een voorbijgaande aard. Gedachten zijn slechts producten van onze geest. Het hart pompt bloed rond, ons brein produceert gedachten. Ze komen en gaan en dat is het. Wij zijn niet onze gedachten.

We raken vooral overstuur door onze gedachten over wat er gebeurt, in plaats van wat ons werkelijk overkomt.
De meer wij proberen niet negatief te denken, de negatiever onze gedachten worden.

Mindfulness en compassie meditatie

Transformeren van relaties op basis van respect en zorg voor jezelf en de ander.

ProgressieParadox
Wanneer aan de basisbehoeften is voldaan, is economisch succes niet langer een indicator voor de mate van gelukservaring. Het geluksniveau is relatief stabiel.
Toch is onze moderne cultuur primair gericht op het verhogen van geluk via economische factoren.
De neurobiologie echter bewijst dat mindfulness en compassie onze emoties reguleert, onze gezondheid versterkt en ons welzijn verhoogt.

Neuroplasticiteit
In een gemiddeld gezond volwassen brein groeien dagelijks 5.000-10.000 nieuwe hersencellen. Dit impliceert het opmerkelijke vermogen tot structurele verandering van het brein. Het brein wordt continu gevormd door wat we zeggen, denken en doen. Dit noemen we ‘neuroplasticiteit’. En bestaat uit de dagelijkse vorming van nieuwe neuronen en nieuwe neurale connecties.
Het brein is een orgaan gebouwd om te veranderen in reactie op aanwezige ervaringen.

Deze breinflexibiliteit draagt de fantastische kans in zich; nieuwe mogelijkheden ontwikkelen die bijdragen aan het vergroten van ons welzijn.

Dit kunnen we in werking zetten door mentale training. Zoals meditatie, liefdevolle vriendelijkheid en compassie beoefening.

Compassie en liefdevolle vriendelijkheid
Waar liefdevolle vriendelijkheid gaat over de wens ‘Moge alle levende wezens blij zijn’, gaat compassie over de wens ‘Moge alle levende wezens vrij zijn van lijden’.

Mindfulness en compassie
Mindfulness helpt om de compassie verankert te houden in de ervaring van moment tot moment. Compassie verzacht de oordelen voor het zelf en anderen en ondersteunt op die wijze de compassie beoefening.

Liefdevolle vriendelijkheid en compassie meditatie
Kent 4 helende elementen
1. Intentie: brengt positieve energie en betekenis ‘Moge alle levende wezens blij zijn’.
2. Aandacht: kalmeert de geest.
3. Positieve emotie (compassie, liefde, tederheid): stemt blij.
4. Verbinding: leidt tot een vredig en veilig gevoel, vanuit het besef van medemenselijkheid.

Disconnectie en lijden
Wat we denken, voelen en doen in relatie tot anderen bepaalt hoe we ons inwendig voelen. Wij zijn de eerste die de pijn van onze eigen negatieve emoties en gedachten voelen. Het veranderen van de relatie die we hebben met de mensen in ons hoofd, is de eerste stap om lijden te verlichten, eenzaamheid te verminderen en de connectie met het leven te versterken.
Wanneer we pijn ervaren in het contact met een ander, kunnen we spreken over een ‘disconnectie’ in de relatie. Disconnectie doet pijn, omdat het botst met de kern van onze natuur: alles is verbonden. Het speelt zich in veel gevallen af onder het radar, buiten het bewustzijn. En het vindt vaak zijn weg naar buiten in andere vormen zoals somberheid. Toch is het onvermijdelijk in iedere relatie.

Disconnectie leidt tot:

 • Eenzaamheid
 • Emotionele stress
 • Isolatie
 • Zelfvervreemding
 • Wantrouwen
 • Verdere afname sociale connecties

Mindfulness en compassie meditatie versterken o.a. het hersengebied wat we de insula noemen (verbonden met empathie en zelfreflectie). Hier bevinden zich o.a. de spiegelneuronen. In geval van focus op een ander, worden bij die ander via deze neuronen minieme veranderingen in de gezichtsuitdrukking en tonatie onbewust geregistreerd. Deze expressie wordt vervolgens geïmiteerd om te ontdekken wat de ander voelt en vermoedelijk zal gaan doen. Om zo de verbinding in stand te houden.

We kunnen verbondenheid altijd voelen. Ook op momenten van disconnectie. Dan door onszelf niet in de steek te laten en via zelfcompassie tegemoet te komen in ons lijden.

Mindfulness en compassie meditatie oefening
Versterken van liefdevolle vriendelijkheid vraagt training. In de kern draait het om het trainen van de wens tot blijdschap en vrij zijn van lijden, voor jezelf en anderen.

Meer compassie richting jezelf en anderen leidt tot meer positieve respons, meer verbinding en meer gelijkwaardigheid. Daarmee meer geluk en gezondheid. Via de compassie meditatie kunnen we vanuit het gevoel van disconnectie (vaak de basis van negatieve emoties), terugkeren in de verbinding.
Een moeilijke situatie is doorgaans een ontmoeting met tegenstrijdige emoties. Dit kan pijn veroorzaken. Maar draagt ook de kans in zich om vrede te sluiten in die ontmoeting. Zodat niemand onnodig pijn hoeft te lijden via de automatische onbewuste werking van de spiegelneuronen.
De beoefening begin je niet met de moeilijkste relatie. Maar bij jezelf. Om vanaf daar de beoefening verder uit te breiden naar lastigere relaties.

Compassie meditatie categorieën

 • Zelf (persoonlijke identiteit).
 • Weldoener (iemand die je altijd doet glimlachen).
 • Vriend (gevoelens van steun, vertrouwen en dankbaarheid).
 • Neutraal (willekeurig).
 • Moeilijk (iemand die pijn heeft veroorzaakt). Niet met de moeilijkste categorie starten. Eenmaal daar: beeld je de moeilijke persoon in, ploeterend in het vinden van zijn levensweg, jou daarbij kwetsend. ‘Net als ik wens vredig te leven, vrij van lijden, moge ook jij innerlijke vrede vinden.’
 • Groep (willekeurig). Herken de medemenselijkheid, de gelijkheid van alle levende wezens: ademend, de wens om geluk, onvermijdelijk lijden, in eindigheid.

Je kan iedere categorie per dag, 20 minuten afwisselend beoefenen. Vervolgens een week lang 1 categorie.
2 weken 30 minuten mediteren per dag kan de breinactiviteit veranderen.
Beoefen langzaam en ervaar eventuele positieve gevoelens bewust.
Herhaal de onderstaande zinnen toegepast op de categorie die je voor de betreffende meditatie hebt gekozen:

 • Moge ik/jij/wij/jullie(*) blij zijn en vrij van lijden.
 • Moge ik(*) veilig zijn.
 • Moge ik(*) blij zijn.
 • Moge ik(*) gezond zijn.
 • Moge ik(*) in rust leven.
 • Moge ik(*) en alle levende wezens blij zijn en vrij van lijden.

-Houding opmerken en een paar maal diep ademhalen.
-Aandacht (en eventueel je hand) naar het hart gebied.
-Herinner dat alle levende wezens de wens hebben blij te zijn en vrij van lijden.
-Wees flexibel met de zinnen, maak ze op maat voor iedere situatie. Kies de woorden die de kern van de disconnectie raken; vind de zinnen die passen. Ervaar het belang van de woorden.
Maak de inhoud niet te specifiek. Zodat je niet gehecht raakt aan de uitkomst (‘Moge de geluidsoverlast ophouden!’).
-Breng het subject van de meditatie helder in gedachten, voel wat die aanwezigheid met je doet en realiseer de kwetsbaarheid van die persoon (pijn, ouderdom, dood).
-Ervaar zijn ervaring.
-Uitbreiding naar andere categorieën; blijf starten met jezelf, daarna uitbreiden naar de andere categorie.
-Afleiding opmerken en terugkeren naar de woorden van de meditatie. Wordt de afleiding gevormd door negatieve emoties: benoemen (aversie, boosheid, schuld, schaamte, verdriet), en terugkeren naar de compassie zinnen. Wanneer de negativiteit blijft; terugkeren naar de zinnen voor jezelf of de weldoener. Is de emotie geluwd, dan kun je weer verder met de lastigere relatie.
-Iedere onprettige emotie is een gegronde reden om liefdevolle vriendelijkheid en compassie op jezelf toe te passen.

Zelfcompassie: hoe, wat en waarom

Zelfcompassie betekent vriendelijk en niet veroordelend naar onszelf kijken, ook op momenten dat we misschien iets minder trots zijn op onze prestaties.

Kristin Neff heeft zelfcompassie op wetenschappelijke wijze onderzocht en ontdekte dat we in veel gevallen strenger zijn voor ons zelf dan voor anderen. De kritische wijze waarop we onszelf kunnen behandelen, maakt ons het leven bij tijden onnodig zuur. Door meer compassievol met onszelf om te gaan, verbeteren we onze ervaringen en ontstaat er automatisch een meer oprechte compassiebeleving voor anderen.

Waarom zelfcompassie?
Onderzoek bewijst dat het beoefenen van zelfcompassie leidt tot:

 • Emotieregulatie en dankbaarheid.
 • Optimisme en positiviteit.
 • Relativatie en vermindering faalangst.
 • Betere gezondheid.
 • Motivatie en realisatie van doelen.
 • Zelfontwikkeling en feedback kunnen ontvangen.
 • Betrokkenheid en aandachtig luisteren.
 • Verbondenheid en vergevingsgezindheid.

Wat is zelfcompassie?
De kern van zelfcompassie, is liefde voor onszelf en voor het leven, zonder ontkenning van wat er is gebeurd; onze pijn wordt in de ogen gekeken en verzorgt. Het helpt bij het liefdevol accepteren van het idee wat vroeger was, en wat later niet zal kunnen zijn. Dit in plaats van ons daartegen te verzetten. Zo kunnen er nieuwe kwaliteiten in ons tot ontwikkeling komen. Compassie is dus liefdevolle zorg voor onze pijnlijke ervaringen, zonder te klagen, dramatiseren of zelfmedelijden. Hiermee creëren we veerkracht, ons vermogen om terug te veren na tegenslag. Compassie zal ons niet vrijwaren van de pijn, wel helpen het beter te dragen.

Zelfcompassie: hoe passen we dat toe?
Compassie versterken is als het trainen van onze spieren; het vraagt tijd, doorzettingsvermogen, geduld en discipline. Belangrijk hierbij is het dat we niet door onze weerstand heen vechten. Weerstand die we hierbij ervaren geven we onze milde en vriendelijke aandacht. We staan open voor de nieuwe ervaring, zonder verwachtingen. Door deze training welwillend en oprecht aan te gaan, creëren we een liefdevolle intentie die richting geeft aan onze aandacht, worden en daden. Dit geeft ons leven een goede balans.

Meditatie
Door het beoefenen van meditatie kunnen we onze compassie versterken. Door ons te richten op meditaties gericht op zelfacceptatie, verzorgen we onze pijn.

Alternatieve beschermingsmechanismen
Onze hersenen kennen 3 emotieregulatiesystemen:

 • Jaag/verzamelsysteem
  Gericht op volhouden en het behalen van doelen. Gedreven door motivatie en beloning. Ondersteund door het hormoon dopamine.
 • Gevarensysteem
  Gericht op zelfbescherming. Gedreven door angst en boosheid. Ondersteund door het hormoon (nor)adrealine, stimulans voor vechten of vluchten reactie.
 • Zorg/rust/kalmeringssysteem
  Bloed gaan vanuit onze spieren terug naar onze organen; tijd voor ontspanning en geruststelling. Gedreven door zorgzaamheid en sociale verbinding. Ondersteund door de hormonen endorfine en oxitocyne.

Onze emotieregulatiesystemen werken met de beschermingsmechanismen vluchten, vechten, of bevriezen. De belangrijkste werking van deze mechanismen is van oorsprong gericht op het principe ‘eten of gegeten worden’. Nu we niet langer plots door een sabeltandtijger overvallen kunnen worden, blijft het natuurlijk goed dat we op tijd opzij kunnen springen om een ongeval te voorkomen.
Het probleem is echter dat vechten, vluchten of bevriezen gedragingen zijn geworden die zich in allerlei vormen en gedaanten voordoen in ons dagelijks leven, los van de aanwezigheid van daadwerkelijk direct gevaar. Het heeft daarmee grote invloed op onze dagelijkse ervaringen.

Naast meditatie kunnen we onszelf trainen deze beschermingsmechanismen te vervangen met meer constructievere methoden. Zo beïnvloeden we ons leven blijvend op een positieve manier. Goede alternatieven zijn:

 • Liefdevolle vriendelijkheid, door acceptatie en verbondenheid.
 • Compassie; liefde en zorg voor eigen pijn en die van anderen.
 • Onvoorwaardelijke vreugde beleven, van onszelf en de ander.
 • Dankbaarheid.
 • Optimisme; perspectief voor groei.
 • Stabiliserende gelijkmoedigheid.
 • Vastberaden waardegericht leven.
 • Acceptatie van de imperfectie van het leven.

Bronnen

 • Self-compassion -Dr. Kristin Neff
 • De weg van zelfcompassie -David Dewulf
 • Ik hou van mij -Annemarie Postma

Mindfulness en boeddhisme

In de voetstappen van Boeddha

Meer aan de weet komen over Boeddha; bezoek de tentoonstelling.

Sinds het begin van de jaartelling wordt het boeddhisme over de hele wereld verspreid. En in veel landen waar het boeddhisme aankwam zijn de voetafdrukken van Boeddha terug te vinden. De boeddhistische leer heeft natuurlijk zijn culturele sporen getrokken. Maar er zijn ook beelden in de letterlijke vorm van zijn voetafdruk, veelal versiert met allerlei gelukbrengende symbolen. De voetafdruk op zich refereert naar het achtvoudige pad, de kern van het boeddhisme. Ik wandel je hier graag doorheen.

Filosofie of religie?
Het boeddhisme is een filosofie gericht op het begrijpen van de geest en het tot rust laten komen daarvan. De spirituele uitwerking kan religieus aanvoelen, maar boeddhisme staat los van de traditionele religie. Boeddhistische rituelen en tradities variëren van land tot land en kunnen een godsdienstig karakter hebben. Wanneer we godsdienst definiëren met ‘een vorm van zingeving’ is het dat in zekere zin ook. Toch verschilt het ten opzichte van andere religiën door de afwezigheid van een godheid. Boeddha doorliep een menselijk bestaan en wijdde het aan zijn zoektocht naar verlichting.

Het achtvoudige pad
Wat hij leerde wordt met ons gedeeld door beschrijving van het achtvoudige pad. Stappen om de onrust en het lijden in ons leven te overwinnen. Door bewustzijnstraining, of mindfulness, net hoe we het noemen willen, kunnen we de voetstappen van Boeddha volgen naar die verlichting.

Pad 1: het juiste inzicht
De vier nobele waarheden
Het eerste inzicht is ‘leven is lijden’; de onvrede die we ervaren wanneer de dingen niet gaan zoals we willen. Bijvoorbeeld de ontevredenheid die ontstaat bij het najagen van bezit, of andere prestaties waaraan we onze identiteit willen ontlenen. Het gaat over de hopeloosheid van ons streven naar perfectie en het feit dat we dat we onszelf nooit helemaal onder controle hebben. Het leven is aan voortdurende verandering onderhevig en instabiel. Boeddha leert ons; accepteer. Perfectie is uitgesloten, totale controle onmogelijk. De oorzaak van het lijden ligt in die ambities.

Het lijden door de begeerte is de tweede nobele waarheid. Wij zijn zelf de bron van het lijden. Ons ego is altijd uit op controle en zekerheid. De obsessie met het ‘ik’, maakt dat we niet aanwezig zijn in wat er hier en nu wél is. De groter het ego, de groter het lijden.

De mogelijkheid ons daarvan te bevrijden is de derde waarheid. We kunnen inzicht krijgen in de bron van ons lijden. De onvrede is het gevolg van onze eigen houding ten opzichte van het leven. Het zijn de onrealistische verwachtingen en ideeën van het leven die ons teleurstellen, niet het leven zélf. Boeddha zegt hier niet dat een probleemloos leven het ideaal is; problemen zullen er altijd zijn. Het is onze houding ten aanzien van problemen die duurzaam geluk en bevrediging kan creëren.

En het achtvoudige pad er naar toe is de vierde nobele waarheid. De weg die ons kan bevrijden van het lijden.

Pad 2: juiste intentie
Het goede voorhebben. Klinkt eenvoudiger dan het is. Het grootste deel van onze motieven bevinden zich in het onderbewustzijn. Bewustwording van ons handelen, ‘Waarom wil ik dit eigenlijk?’, maakt dat we ontdekken dat we altijd een keuze hebben.

Pad 3: juist spreken
Niet liegen, spreekt voor zich. Maar Boeddha vraagt meer: niet spreken als dat niet nodig is. Geen kwaad spreken, roddelen, of negatieve praten over anderen. Maar het vraagt ook aandacht voor de ongevraagde adviezen die we op elkaar afvuren, zodra iemand even spaak loopt. Boeddha vraagt ons enkel hulp te bieden op het moment dat de ander daar ontvankelijk voor is, en ook de behoefte ervaart te willen luisteren. Op een moment van rust en vrede, wanneer er ruimt is voor een open gesprek.

Pad 4: juist handelen
Ook dit principe heeft alles met bewustwording te maken. Exploitatie vindt plaats op alle niveaus. Wij hebben iedere dag de keuze respectvol te leven met de natuur en met elkaar.

Pad 5: juiste arbeid
Bij juiste arbeid gaat het juiste handelen nog een stapje verder. Bewustwording gaat hier over het ontdekken en ontplooien van onze talenten. Maar verder nog, over hoe wij bijdragen aan het verbeteren en mooier maken van de wereld.

Pad 6: juiste inspanning
Met het leveren van de juiste inspanning wordt bedoeld dat we vrij zijn van angst, twijfel, haat, luiheid of overheersende begeerte. De juiste inspanning leveren we door steeds weer opnieuw naar onze beweegredenen te kijken, zonder onszelf daarbij te veroordelen. Ook hier weer de bewustwording, daarmee creëren we de keuzemogelijkheid. Eenmaal die keuze rijker, kunnen we ook daadwerkelijk kiezen voor die juiste inspanning.

Pad 7: juiste aandacht
De aandacht die bij alle stappen wordt gevraagd, is de aandacht in de vorm van mildheid en zelfdiscipline. Zoals al eerder benoemd; zonder veroordeling van onszelf. De vriendelijkheid die wordt gevraagd heeft effect op onze geest en maakt de oefening eenvoudiger. Maar het straalt ook uit naar onze omgeving, er zal een wisselwerking ontstaan.

Pad 8: juist zijn
Wanneer we de beschreven paden tegelijk bewandelen, zal een staat van verlichting optreden. We komen los van het ego wat voor groot deel ons denken negatief bepaald. Daarvoor in de plaats ontstaat het gevoel onlosmakelijk verbonden te zijn met een groter, veranderlijk geheel. Het ‘ik’ met het eeuwige verlangen naar meer en beter, onze bron van onvrede, verliest daarmee zijn macht.

Onze voetafdruk
Het bereiken van deze verlichting is een tijdelijke staat van zijn die voor een enkeling is weggelegd. Wat blijft is het inzicht dat gevoeld werd. Door stap voor stap dit achtvoudige pad te betreden, groeit dit inzicht ook voor ons. Dat is niet enkel voorbehouden door het bereiken van dat ultieme achtste pad. Door de boeddhistische inzichten bewust toe te passen in ons dagelijks leven, bewegen we af van de frustraties die we onszelf opleggen. Het betekent niet dat we geen pijn of moeite meer ervaren. Wel leren we beter te relativeren en we ontdekken de positieve invloed die we zelf hebben om ons leven. En via deze weg laten ook wij positieve sporen achter.

MindfulTekenen

De kracht van de creatieve ontwikkeling in een nieuwe tijd

MindfulTekenen is een moderne, dynamische vorm van tekenen. En een eenvoudig toepasbare techniek voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is een versterkende combinatie van mindfulness technieken en de kracht van de creatieve ontwikkeling via tekenen. Waarbij het accent op het proces, de bewustwording ligt, niet op de tekening.

Minimal art en conceptuele kunst
MindfulTekenen is een nieuwe ontwikkeling passend bij onze tijd. Als we terugkijken, dan zien we in de loop van de geschiedenis diverse trends als het om kunst en ontwikkeling gaat. ‘In de jaren zestig en zeventig had de kunst zich geleidelijk gezuiverd van ‘oneigenlijke elementen’ via de vraag: wat kan worden weg gelaten om nog steeds het beoogde principe te verbeelden? De minimal art beperkte zich tot een systematisch onderzoek naar de middelen van het schilder- en tekenproces. Met de komst van de conceptuele kunst verdween het maakproces nog verder naar de achtergrond. Kunstenaars rekten de grenzen van de beeldende kunst op door gebruik te maken van taal, fotografie, film en video. Zelfs het materiële eindproduct, het kunstwerk zelf, bleek van ondergeschikt belang. Het idee was voldoende. Hiermee had het modernisme zijn hoogtepunt bereikt.’ vertelt Mieke Rijnders (hoofddocent kunstgeschiedenis Open Universiteit) in het Museumtijdschrift.

MindfulTekenen
Als we dit deel van de kunstgeschiedenis beschouwen, kunnen we stellen dat bij MindfulTekenen het creatieproces teruggebracht wordt naar de elementen van minimal art en conceptuele kunst. Bij MindfulTekenen worden de voordelen ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling; een krachtiger en creatievere versie van jezelf. Niet de tekening, maar het tekenproces zelf is het doel. Door toepassing van mindfulness oefeningen werk je via het tekenen aan de aanwezigheid in het heden, en leren je los te komen van negatieve gedachten die het gevoel van welzijn belemmeren.

Nieuwe tijdsgeest
Kijken we verder naar de ontwikkelingen van de tijd, dan springt de uitspraak (2012) van Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, in het oog: ‘Het moderne tijdperk is ten einde. Het hedendaagse begint. We bevinden ons midden in een ingrijpende paradigmaverschuiving; een nieuwe wereldorde ontstaat.’ We zien hier parallellen met de tijd van de modernisten. En we weten welke veranderingen de toen heersende tijdgeest in beweging heeft gezet; compleet nieuwe perspectieven dienden zich aan en nieuwe kunststromingen kwamen tot ontwikkeling. Interessant dus te lezen hoe Esche een nieuw tijdsgewricht beschrijft. In zijn visie zal kunst bijdragen aan de realisatie van die nieuwe wereldorde. Hij vindt dat het museum kunst moet exposeren, die de impulsen biedt om de politieke en sociale verandering verder in beweging te zet.

Veerkracht
Soepel veranderen vereist veerkracht. Creativiteit stimuleert de veerkracht, en niet alleen op sociaal en politiek niveau. Ook op individueel vlak creëer je met een beter creatief vermogen, een grotere kans mee te veren met veranderingen. Veerkracht stimuleert je persoonlijke ontwikkeling en je capaciteit te participeren in de veranderende wereld om je heen.
Met die grotere flexibiliteit ontstaat een breder palet aan keuze mogelijkheden. Waardoor je meer kansen hebt obstakels te overwinnen. Kortom, het ontwikkelen van creativiteit draagt bij aan een groter gevoel van welzijn en meer blijdschap in ons leven.

MindfulTekenen is een gave manier om via de creatieve persoonlijke ontwikkeling, meer blijdschap in je leven te brengen en beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de nieuwe tijd.

Bronnen

De moed van imperfectie

Laat gaan wie je denkt te moeten zijn -Brené Brown

Bezield leven
In haar boek doet Brené Brown onderzoek naar de facetten die leiden naar een meer bezield leven.

Leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Waarin je moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek toekent. Vaardigheden die je iedere dag kunt oefenen en die je dagelijks leven intens kunnen verrijken.

Een bezield leven is geen eenmalige keuze, het is een levenslange reis. Het is een tocht waarbij jij direct invloed hebt op jouw welzijn.  Dit is wat Brené en haar onderzoek ons leert.

Moed, compassie, en verbondenheid
Wetenschapper Daniel Goleman geeft aan dat de nieuwste bewijzen in de biologie en neurowetenschappen ons leren dat de mens bovenal goed functioneert vanuit de aangeboren behoefte aan verbondenheid. Gebrek daaraan heeft ingrijpende negatieve gevolgen.

Verbondenheid, is de energie die overspringt tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Die oprechte verbinding van waaruit we zonder waardeoordeel kunnen ontvangen, en met hart en ziel kunnen delen. Door het ontwikkelen van meer compassie, groeit de kans op die oprechte verbinding. Compassie is een synoniem voor mededogen; het kunnen meeleven wanneer een ander iets naars overkomt. Om oprecht mee te kunnen leven, moet je in staat zijn je eigen lijden te erkennen. Niet weglopen van je eigen verhaal, maar het durven aankijken. Op die manier wordt het mogelijk de ander werkelijk te begrijpen en ontstaat de kans op echte verbinding. Een ander belangrijk onderdeel voor het ontwikkelen van compassie, is het respecteren van eigen grenzen en die van een ander. Mensen aanspreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid vergt moed, maar is van belang om via die compassie te komen tot de verrijking van een bezield leven. Moed betekent in deze context het loslaten van wat anderen van ons vinden en ons op die manier kwetsbaar durven opstellen.

De kracht van liefde voor jezelf en anderen
Wanneer je in staat bent om via die kwetsbaarheid, los te laten wat anderen over je denken en jouw realiteit onder ogen ziet zoals deze is, dan ontstaat er toegang tot een goed gevoel van eigenwaarde. Daar staat tegenover dat wanneer je wegloopt van aspecten van jouw leven die niet passen bij hoe je het zou willen, je dan een buitenstaander blijft van je eigen realiteit. Je hebt dan voortdurende het gevoel jezelf te moeten bewijzen. Je leeft onder druk en ervaart stress. Probeer je eigenwaarde te ontlenen aan anderen, dan wordt dat de reden hen te plezieren op allerlei manieren. Je gaat je aanpassen, je anders voordoen dan je werkelijk bent om ergens bij te horen, en dat staat de oprechte verbondenheid in de weg.

Verbinding kan dus nooit groter zijn dan de mate waarin we onszelf waarderen. Het is belangrijk je te realiseren dat een goed gevoel van eigenwaarde de toegang vormt tot liefde. Eigenwaarde vind je alleen bij jezelf en dit is aan geen enkele voorwaarde gekoppeld; je bent nu, zoals je bent, goed genoeg om liefde te ontvangen. Via liefde groeit de compassie en dus de verbondenheid die je ervaart in je leven. Pas wanneer we onze realiteit niet langer verwerpen maar accepteren, gaan we authentieke leven. Realiseer je dus dat liefde de kans krijgt om te groeien wanneer we onszelf laten zien, met onze kwetsbare en krachtige kanten, en de verbinding die daaruit voortkomt respecteren en vertrouwen. We kunnen niet meer van anderen houden dan van onszelf. Verwijten, verraad en het onthouden van genegenheid schaden de wortels waaruit liefde groeit. Vind de moed om in relaties die hierdoor gekenmerkt worden, de wederzijdse grenzen en verantwoordelijkheid te erkennen en respecteren. Zo geef je eigenwaarde de ruimte die het verdient en krijgt oprechte liefde en verbinding de kans in jouw leven. Moed vinden de realiteit te accepteren, loslaten wat anderen van je vinden en authentiek leven; het betekent dat je jouw verhaal moet delen. Wat vertel jij niet aan jouw dierbaren uit schaamte of om hen ‘te ontlasten’? ‘Verlang je naar die oprechte verbinding die ons gelukkig maakt; ga het gesprek aan!’ vertelt Brené ons, en vindt de moed om imperfect te zijn. Een bezield leven, door de moed om vanuit compassie liefdevolle verbindingen aan te gaan; klinkt goed! In deel II en III lees je meer over hoe je dit verder in werking zet.

Do the work -Byron Katie

Aan het werk!
Weet je zeker dat bepaalde facetten van je leven jouw geluk in de weg staan? ‘Aan het werk!’ zegt Byron Katie, neem er geen genoegen mee; jij kan er wat aan doen. Byron, een grootheid binnen haar vakgebied, heeft een methode ontwikkeld die inmiddels door velen met succes is toegepast. Zij leert ons hoe we zelf invloed hebben op ons welbevinden en hoe we belemmeringen kunnen opheffen. Simpelweg door jezelf consequent vier vragen te stellen. Hier vertel ik je hoe ‘The work’ werkt.

The work
Somber soms? Wel eens boze of terugkerende negatieve gedachten, stress?
‘Do the work’ en creëer meer welzijn, stevige relaties en extra energie. Je leert je denken te onderzoeken tot je de realiteit kunt zien. De vrijheid en geluk die volgen, dringen door in alle aspecten van je leven.

‘The work is een manier om gedachten die je schaden aan te pakken. Een eenvoudige methode om jezelf te bevrijden. Lijden of vreugde… Aan jou de keuze.’ —Byron Katie

Durf te vragen
Benader de negatieve gedachten waar je graag vanaf wilt met vriendelijkheid, zo vermijd je onnodige stress. Je kunt de gedachten proberen te veranderen of te vervangen door positieve gedachten, maar dan schuif je ze even aan de kant tot ze terugkeren. De gedachten die de meeste pijn veroorzaken zijn doorgaans niet de gedachten die het eerst in je opkomen. Door de juiste vragen te stellen, brengen de antwoorden de daadwerkelijke oorzaak naar boven.  Start met een gedachte die stress oplevert en onderzoek deze door vier vragn te stellen.
Neem de tijd voor de antwoorden. Zo behandel je strategisch al je belemmeringen. Gebruik daarvoor het werkblad uit de bijlage. Wanneer je een belemmering formuleert en je treft daarin het woord ‘moeten’ aan, dan kan het goed zijn dat je daarmee direct de kern raakt.

Stel jezelf vier vragen:

 • Is het waar?
 • Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
 • Hoe reageer je als je die gedachte gelooft?
 • Wie zou je zijn zonder de gedachte?

Is dat waar?
Het onderzoek begint.

Is dat absoluut waar?
Kun je zeker weten dat het waar is, nu, op dit moment? Veel van onze gedachten worden geleid door aannames, zonder het bewust te zijn vullen we in wat we niet zeker weten vanuit de aanname dat het waarschijnlijk zo zal zijn. Of is de gedachte die je gelooft puur op het verleden of de toekomst gericht? Het gevaar is dat die gedachte zich verbindt met een hele toekomst of een compleet verleden. Het drijft je weg van jezelf en jouw kans op geluk, hier in het heden.

Hoe reageer je als je die gedachte gelooft?
En wat doe je als reactie op die gedachte? Hoe behandel je de ander en jezelf? Sluit je ogen en leef je in: hoe laat het effect van die actie jou voelen? Welke emotie ervaar je? Gebeurt er ook iets in je lichaam? Wat wilde je en heb je dat bereikt? Het antwoord leidt je tot een conclusie. Vaak is het uit liefde dat we doen wat we doen. Doorgaans zijn we niet uit de benarde situatie gevlucht maar gebleven. Om vervolgens vaak wel het verwijt bij de ander neer te leggen. Doorgaans hebben geen ‘Nee’ gezegd. We waren te bang, omdat we iets van de ander wilden: veiligheid, comfort, genot. Het verlangen naar liefde, goedkeuring en waardering van een ander, maar het niet kunnen bereiken leidt tot onzekerheid, pijn en verdriet.

Wie zou je zijn zonder de gedachte
Verhalen over verleden of toekomst kunnen je een gevoel van identiteit geven. Welk verhaal domineert er in jouw leven? Kun je een reden verzinnen die geen stress veroorzaakt om het verhaal dat je gelooft te laten varen? Wie zou je zijn zonder die gedachte, dat verhaal? Dan kun je gewoon ‘zijn’. Door dit zelfonderzoek, prik je dus de illusie door. De vraag is niet ‘Kun je het verhaal laten varen?’, het gaat om het bedenken van een goede reden dat te doen. Daadwerkelijk ‘loslaten’ is namelijk een verouderd concept. Dit probeert de mensheid al eeuwen, en zonder succes. Is het antwoord ‘Ik weet het niet.’? Dat geeft niet. Je hebt het nooit geweten. Alleen weet je dat nu! Vervolg gewoon je onderzoek met ‘Kun je dat zeker weten?’.

De omkering
Dan volgt de omkering. Door de gedachten vanuit andere invalshoeken te bestuderen, hoe absurd bij aanvang dat ook lijkt, kan leiden tot nieuwe inzichten die bevrijdend werken. Stel je open voor de omkering en kijk oprecht hoe het waar zou kunnen zijn. Keer je negatieve gedachte om:

 • Naar jezelf.
 • Naar de ander.
 • Het compleet tegenovergestelde: dat ‘wat de ander niet doet’, wordt dat ‘wat de ander wel doet’.

Voor iedere omkering ga je terug naar de originele stelling (je borduurt niet verder op de voorgaande omkering). Maak het vragend en ga verder met je onderzoek. Geef 3 oprechte voorbeelden van hoe die omkering waar is in deze situatie. Neem hier de tijd voor, het zijn compleet nieuwe gedachten, dat is even wennen. Maar je hebt ze nodig, want de oude maken je niet gelukkig heb je inmiddels ontdekt. Bijvoorbeeld ‘Hij luistert niet naar mij.’

Keer het om.
‘Ik luister niet naar mezelf.’
Keer het nog een keer om.
‘Ik luister niet naar hem.’
Keer en keer.
‘Hij luistert naar mij.’

Waardeer de werkelijkheid
Nadat je de negatieve gedachten van alle kanten hebt onderzocht ben je toe aan de volgende stap. De laatste vraag op het werkblad heeft je doen bedenken wat je nooit meer wilt ervaren. Benader die gedacht met de opening ‘Ik ben bereid om wel…’. Door de omkeringen te doorlopen heb je jezelf open gesteld voor de realiteit zonder angst. Nu is het tijd dat ook te erkennen. Jij bent bereidt om de werkelijkheid te ervaren zoals deze is, niet vanuit het tergende bezwaar dat het anders zou moeten. Komen de nare gedachten terug? Mooi! Het zijn signalen die aangeven dat we weer vasthouden aan een idee dat niet waar is, niet vanuit de werkelijkheid bestaat. Die te herkennen maakt dat je eraan kan werken. Do the work, identificeer de stress en reduceer deze. The work is een onderzoek én een oefening. En oefening maakt sterker! Byron Katie: ‘Ik ontdekte dat ik leed wanneer ik mijn gedachten geloofde, maar dat het lijden op hield als ik ze niet langer voor de waarheid aanzag.’

Het werkblad
Wees niet verbaasd dat het invullen van het werkblad in het begin moeizaam gaat. Millennia lang is ons geleerd niet te oordelen, ook al doen we het stiekem toch voortdurend. The work geeft toestemming dit bewust te formuleren.  Begin met een oordeel over anderen. En wanneer je er klaar voor bent; schrijf over jezelf. Als je een oordeel hebt over jezelf, zijn de antwoorden altijd gekoppeld aan motieven en oplossingen die je niet hebt verwerkt.

 • Kies een stressvolle situatie uit het heden, verleden of toekomst.
 • Schrijf de gedachte op zoals je hem denkt.
 • Korte, eenvoudige zinnen.
 • Censureer niet.
 • Probeer de emotie volledig te voelen.

 

Algemene voorwaarden

LeeuwPraktijk verbindt zich aan de algemene voorwaarden van het NRTO, zoals overeengekomen het de Consumentenbond.
Hieronder vind je een aantal aanvullende voorwaarden, specifiek voor de mindfulness trainingen van LeeuwPraktijk.

Aanmelding en betaling
De aanmelding start door een e-mail te sturen naar
moniquedeleeuw@yahoo.com. Na een positieve intake volgt aanmeldformulier, praktische informatie en de factuur via de e-mail.
Na ontvangst van het aanmeldformulier en de betaling door LeeuwPraktijk is de aanmelding definitief. Door de factuur te voldoen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
Het verzoek is over te gaan tot een (aan)betaling binnen 14 dagen (na factuurdatum). Mocht de betaling later binnen komen, dan is de reservering niet gegarandeerd.

Volgorde inschrijvingen
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus wordt het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium gehanteerd.

Annulering
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

LeeuwPraktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. LeeuwPraktijk vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.