Mindful flow: de verwondermethode

Perceptie is de keuze van hoe we kijken
Perceptie vormt ons leven. Het is als een gewoonte dans tussen

  • Willen en niet-willen.
  • Prettig en onprettig.
  • Handelen vanuit oordelen en verwachtingen.

Onze individuele perceptie bepaalt in hoge mate de relatie met onszelf en anderen, met de maatschappij, de natuur en de wereld. Van nature dansen we rond in herhalende routines van vergelijkingen en analyses. Om te concluderen dat onze ervaringen veelal niet goed genoeg zijn om aan onze verwachtingen te voldoen. Dat is waar we lijden; het anders-willen van de realiteit. In plaats van het accepteren zoals het is, hier, op dit moment.

Daar vinden we de reden dat we onze perceptie willen vergroten. Door een breder perspectief te ontwikkelen, creëren we dieper inzicht en meer mogelijkheden. Een andere invalshoek van accepteren, in plaats van steeds willen-veranderen. Loslaten, in plaats van de wil te controleren. Een nieuw kader van de ervaring -ontvangen zoals deze is-, op het moment dat het zich ontvouwt. We vergroten ons palet, creëren meer reactie keuzes voor dezelfde situatie en worden dus creatiever.

De verwondermethode
Creatief zijn betekent dat we iets buiten de normale routine doen. Het speelt zich af op het terrein van intuïtie, vrije associatie en verbeeldingskracht. We kunnen er volledig van in de ban raken, in de flow. De binnen- en buitenwereld versmelten in het gebied tussen fantasie en realiteit.
Deze wijze van ontspanning leert ons oude situaties vanuit een ander dan de gebruikelijke invalshoek te bekijken. Het is een manier om nieuwe vragen te stellen als benadering voor oude vraagstukken of overtuigingen. Zo komen oplossingen boven die uit beeld bleven bij de gewoonlijke, automatische denkwijze. Dit maakt ons innovatiever en effectiever in werk en relaties. Zo versterken we onze eigenwaarde en veerkracht.

Creatief denken kunnen we verbreden door het te trainen. Door hoe klein ook, structureel iets te creëren ontstaat naast dat gene dat we maken (dat is in deze context niet meer dan een ‘bij-product’), een gevoel van:

  • Verbinding (contact mét het ‘zelf’, even los van de dominantie van denken óver het zelf, en wie we ‘denken’ te zijn).
  • Autonomie (vrijheid van het maken).
  • Nut (benutten van talent).

Vanuit creativiteit krijgen we meer oog voor de dagelijkse schoonheid. Dat wat er al -wel is-, en wat vanuit onze natuurlijke focus op wat ontbreekt vaak buiten beeld valt.  Aandacht voor en gewaarzijn van het wonder van die dagelijkse schoonheid is inspiratie, een altijd aanwezige bron. Inspiratie stimuleert creativiteit. Zo ontwikkelen we een zelfversterkende routine: gewaarzijn – inspiratie – creativiteit – gewaarzijn. Juist door uit ons denken te stappen, en even over te gaan op de flow van aandachtige creativiteit.

Mindfuness en flow
Met mindfulness trainen we onze opmerkzaamheid en brengen we de van nature steeds weer afdwalende aandacht terug naar bepaalde focus: hier en nu. Dit doen we vriendelijke en oordeelloos, zonder de ervaring van dit moment te willen veranderen.
We leren naar de wereld om ons heen te kijken vanuit de beginnersgeest. Niet vanuit de -concepten- van waaruit we alles al ‘denken’ te kennen. Zoals bij het zien van een boom, onbewust ‘O een boom’-mentaal passeert, zonder nog aandacht te hebben voor de schoonheid, de vorm, omvang, kleur, geur ervan.
Toch is het precies daar waar onze kans op het ervaren van meer betekenis in het leven schuilt. De wetenschap onderbouwt breed en overtuigend dat we door weer te openen voor wat er al in het hier en nu is, ons welzijn fundamenteel kunnen verhogen.

Zo zien we dat het ontwikkelen van creativiteit en mindfulness elkaar overlappen en versterken. Dit is een van de bewezen weinige methoden om die verhoging fundamenteel te verankeren, en niet weer na een gelukkige piek terug te vallen naar het niveau van voor dat gelukzalige moment.

Zo leren we perceptie te doorzien. En begrijpen we hoe we ons blikveld kunnen verruimen. We krijgen inzicht in onze automatische reacties. Exact daar herkennen we onze invloed. Hier is waar onze keuzevrijheid zich openbaart. Accepteren zoals de realiteit zich aandient, surfen op de golven van het leven. En niet langer tegen de stroom van anders willen in zwemmen.

Workshop mindfulness & creatieve flow
Het gaat in deze workshop niet om het eindresultaat, de collage of tekening. Je hoeft dus niet goed te kunnen tekenen. Het doel is het proces, het tekenen zelf, en daarmee je creativiteit (weer) meer toegankelijk maken. Door deze gecombineerde techniek oefenen we tegelijkertijd opmerkzaamheid en creativiteit. We trainen ons gewaarzijn van de ervaring van dit creatieve moment. Dit doen we geduldig met vertrouwen, door zonder oordeel steeds weer vriendelijk opnieuw te beginnen. Loslaten van het verlangen naar wat er niet is, accepteren van dat wat er nu wel is zonder het direct te willen veranderen. Daarin schuilt de kalmte en tevredenheid voor een betekenisvol leven.

Gepubliceerd door LeeuwPraktijk

De VerwonderMethode

%d bloggers liken dit: