Mindfulness en eigenwaarde met compassie

Waarom is zelfwaardering van belang?
Zelfwaardering maakt dat we kunnen vertrouwen op wie we ten volste zijn. Dat brengt evenwicht. Balans vanuit geaard zijn in wie we werkelijk zijn, los van obsessieve zorgen over en twijfel aan onszelf. Toch kan het streven naar zelfvertrouwen averechts werken. De weerstand tegen de huidige onzekerheid en het verlangen naar het vertrouwen dat bereikt ‘moet’ worden, kan een negatieve gedachte-gevoel spiraal activeren, waarmee we verder verwijderd raken van het leven vanuit eigen waarden. Stress neemt toe, het vertrouwen neemt af.

We zijn allemaal mensen, en ervaren allen geregeld momenten van onzekerheid.
Waar we invloed hebben is wanneer onzekerheid tot een gewoonte is verheven. Een patroon dat het leven domineert. Via mindfulness willen we dat herkennen, zodat we vriendelijk de keuze kunnen maken voor een heilzamer alternatief.

En door compassie toe te voegen kunnen we doelbewust werken aan een beter zelfbeeld en het besef dat we allemaal van nature compleet zijn. Goed genoeg zijn is dus niet iets wat we moeten bereiken; het is er al. Als we dat in onszelf gaan herkennen ontstaat er een kalmte van waaruit we onze levenswaarden kunnen inzetten als kompas. Het begint met het ontwikkelen van inzicht.

Voordelen van leven vanuit een besef van eigenwaarde
Leven vanuit het vertrouwen wie in wie we werkelijk zijn zorgt voor:

 • Veerkracht, de buffer bij tegenslag.
 • Geloof in persoonlijke schoonheid vanuit zachtmoedigheid.
 • Onafhankelijkheid van externe idealen, en verbondenheid met innerlijke kwaliteiten.
 • Oprecht optimisme met aandacht voor het mooie in het alledaagse.
 • Verbondenheid met persoonlijke interesse en passie, los van behoefte aan erkenning en waardering van anderen.

Leven naar eigen waarden
Leven vanuit zelfwaardering begint met het ontdekken van de waarden die horen bij wie we werkelijk zijn. Dan kunnen we vanuit kalmte daar naar leven.
Door op deze wijze persoonlijke kernwaarden te bepalen en te koppelen aan de levensgebieden die er toe doen, kunnen we daadwerkelijk een koers bepalen richting een authentiek leven.
Welke kernwaarden van een persoon die jij bewondert, inspireren jou?

 • Wat vind je werkelijk belangrijk in je leven?
 • Waar zou je willen dat je leven voor staat?
 • Wat hoop je later over jezelf te kunnen zeggen?
 • Wat hoop je op het einde van je leven in de wereld te hebben gebracht voor jezelf en anderen?

Mindful doelen stellen
Vanuit mindfulness werken we aan het accepteren van wat we niet kunnen veranderen. Zodat we pijn die we op ons levenspad treffen niet onnodig groter maken door er zelf nog meer lijden aan toe te voegen. Dit is geen passief proces. Want door het opmerken van dat onderscheid tussen primaire pijn en zelf toegevoegd lijden, kunnen we ook ontdekken waar we wel invloed hebben. Daar kunnen we actief werken aan verandering. Die verandering betekent in veel gevallen het doorbreken van een niet helpend gewoontepatroon, om deze te vervangen met een bewust gekozen, constructief alternatief. Om de gekozen waarden tot bloei te laten komen in ons leven, kunnen we per levensonderdeel een haalbaar doel kiezen.

Inventariseren van persoonlijke bronnen
De zelfstandigheid die we ontwikkelen door onze waarden te bepalen en slimme doelen te stellen, kunnen we ondersteunen door het in kaart brengen van onze bronnen. Welke eigenschappen helpen ons, en welke karakteristieken kunnen een belemmering vormen? Door zo onze eigenschappen te inventariseren verstevigen we de zelfkennis. We hoeven niet in gedachten verwikkelt te zijn over ‘wat we zouden moeten doen om te worden wie we willen zijn’. We leren meer en meer op onszelf te vertrouwen en worden in gezonde mate minder afhankelijk van de erkenning en waardering van anderen.
We leren steeds meer te leven vanuit het inzicht dat we van nature goed genoeg -zijn- en goed bezig zijn. Want we zijn allemaal compleet geboren, en dragen die intrinsieke waarde altijd in ons. We hoeven hiervoor niet te streven naar het volbrengen van de voorwaarden die we geneigd zijn te koppelen aan een goed zelfbeeld. We kunnen vanuit een tevredenheid met wie we zijn ons welzijn optimaliseren. Dat is mindful leven vanuit compassie.

Waarderen van sterke eigenschappen
Doelen bereiken we het eenvoudigst vanuit onze persoonlijke talenten. Dat zijn de bronnen die we direct tot onze beschikking hebben. Dat is de reden dat we die voor onszelf in kaart willen brengen.

Inzetten van andere helpende factoren
Naast persoonlijke talenten zijn er natuurlijk ook andere helpende factoren. Misschien is dat voor jou geregeld wandelen in de natuur, sporten, gezond eten, afspreken met een positieve vriend of vriendin. Bepaal voor jezelf wat jouw de energie geeft om meer zelfwaarde te realiseren?

Omgaan met minder sterke kanten
Naast sterke eigenschappen heeft ieder mens minder goede kanten. Ook deze zijn onderdeel van het leven en hoeven we niet te verdringen. Naast de erkenning van waar we goed in zijn, mogen we accepteren wat ons minder helpt. Zonder dat we ons daarvoor hoeven schamen of willen veranderen. Vanuit mindfulness willen we dit herkennen, zodat we ons bewust worden van onze innerlijke kritische oordelen en vriendelijkheid kunnen toevoegen.
Dit inzicht voorkomt dat we gaan leunen op minder helpende eigenschappen en frustratie onnodig laten oplopen.

Zelfcompassie toevoegen aan een onzeker moment
De kracht van opnieuw beginnen
Leven vanuit eigenwaarde is een levenspad en niet een doel op de korte termijn. Via kleine slimme doelen timmeren we vertrouwensvol aan die weg en genieten we tegelijkertijd van de reis.
Een belangrijke factor bij de beoefening van mindfulness is het succes dat schuilt in het principe van opnieuw beginnen. We weten dat hoe vol vertrouwen we ook kunnen zijn, als mens ervaren we soms momenten van onvrede met onszelf. Die ervaring is pijnlijk, maar mag er ook zijn. Vanuit het besef dat ook die momenten een onderdeel van de ervaring van het leven zijn. We vangen dat moment accepterend op door het te herkennen en volledig toe te laten. Als we dat gewaar zijn kunnen we compassie toevoegen en onszelf op die wijze liefdevol ondersteunen.

Dit helpt ons het vertrouwen niet verder te verliezen, en gewoon weer opnieuw te beginnen. Uit onderzoek blijkt dat de succesfactor precies hier schuilt; in het vertrouwen steeds opnieuw te beginnen.

Ademruimte met een onzeker moment
Via de ademruimte transformeren we van een onzeker moment naar een moment van liefdevolle aanwezigheid en verbondenheid. Het is een korte praktische oefening die je eenvoudig kan inzetten gedurende je dag op momenten dat dat passend is.

Opmerken van persoonlijke patronen
Om onze kernwaarden te transformeren in doelen om ons leven daadwerkelijk in de richting van zelfwaardering te koersen, hebben we nu onze helpende bronnen geïnventariseerd. Juist ook door de niet helpende eigenschappen vriendelijk te identificeren, zodat deze niet onnodig gaan hinderen. Toch is het voor het leven naar kernwaarden van belang te erkennen wat daartoe nog meer een potentiële belemmering zou kunnen zijn. Dat inzicht maakt dat we er constructief mee om kunnen gaan.

Ieder mens ontwikkeld in zijn jonge jaren gedachtepatronen om erkenning en waardering van de verzorgers en de sociale omgeving veilig te stellen. Dat is ons natuurlijk overlevingsmechanisme. Naar mate we ouder worden kunnen deze gedachten vastroesten in bepaalde kernovertuigingen, terwijl de leefomgeving juist veranderd is. Wat we automatisch denken en daarna doen, helpt soms al lang niet meer. Om onze kernwaarden tot een gelukkige levensstijl te verheffen is het zaak dat we grip krijgen om niet werkende kernovertuigingen. Ook dit begint met bewustwording: het opmerken van een gedachtepatronen en negatieve kernovertuigingen die zich daarin ophouden.

Mindful leven met gedachten
Accepteren en loslaten

De volgende stap onszelf te vraag te stellen of dit een helpende overtuiging is. Steunt het de gekozen doelen? Dit mogen we onderzoeken door vriendelijk op te merken, zonder oordelen. Want gedachten hebben tot doel ons veilig te stellen. Gedachten willen ons van gevaar beschermen.

Herkennen van bepaalde negatieve kernovertuigingen maakt dat we daar mindfulness aan toevoegen. Ook de gevoelens en emoties die er bij opkomt mogen we liefdevol herkennen en erkennen. Zonder deze te willen veranderen of weg te duwen. Ze zijn er al en willen gehoord worden. Zodat hun beschermende taak volbracht is. Zodra we de kernovertuiging herkent hebben, kunnen we deze bedanken en opmerken hoe deze weer voorbij gaat. We ontdekken: niets is blijven, niet alles hoeft ‘opgelost’ of ‘onder controle gebracht te worden’ om uiteindelijk door te kunnen stromen. Voor veel hoeven we niets te -doen-, enkel erbij -zijn- en het ervaren zoals het is, op dat moment.

Is het waar?
Gedachten hebben de kracht in zich ons te overtuigen van hun waarheid. Soms weten we zeker dat het waar is, denken we… De wetenschap onderbouwt dat het waarheidsgehalte van het gros van onze gedachten vooral een subjectieve interpretatie betreft. Dat inzicht is belangrijk in herinnering te brengen op momenten dat negatieve kernovertuigingen, of negatieve zelfspraak, de overhand nemen en ons meesleuren in een neerwaartse spiraal. Het helpt ons op dat moment de vraag te stellen: is het waar? En aansluitend: weet ik zéker dat het waar is? Byron Katie leert ons hier meer over.

Werkblad
Inmiddels hebben we bepaald wat de reden is dat je meer zelfwaardering in je leven wilt realiseren. We hebben onderzocht wat daarin helpende factoren zijn. Ook hebben we hindernissen geïdentificeerd zodat we deze niet langer tot een obstakel laten zijn, in het bereiken van de persoonlijke mindful doelen. Het werkblad helpt je de intentie tot een leven met meer eigenwaarde in compassie verder te ontwikkelen.

Vooruitgang vieren
Dit is niet een korte termijn project. Om de invloed op de kwaliteit van leven te blijven behouden, blijven we onze aandacht mindful en compassievol richten. Passend bij de fase waarin we ons bevinden. Zo behouden we de invloed op ons eigen welzijn en leven we vanuit de zelfverantwoording van de waarden die ons leven kleur geven.

Naast het bepalen van waar we naar toe willen, motiveert het ons te blijven zien waar we vandaan zijn gekomen. En welke vooruitgang we hebben gerealiseerd; hier op dit moment. Met de volste aandacht voor hoe dat voelt.
Reflecteren op prestaties is een belangrijke handeling in het verdiepen van onze eigenwaarden via zelfcompassie. Enkel vanuit zelfcompassie kunnen we ons compassievol verbinden met anderen. We versterken daarmee onze verbondenheid, tevredenheid en dankbaarheid.

Reflecteren kunnen we doen door onze acties, vooruitgang, en compassie bij tegenslag, bij te houden in een schrijfboekje. Eenmaal zicht op vooruitgang, mogen we onszelf complimenten. Natuurlijk zijn de voordelen van leven met meer zelfwaardering en compassie al lonend genoeg, toch vraagt het moed en doorzettingsvermogen de eigen invloed daarin te erkennen en aan te pakken. Goed gedaan!

Bronnen

 • Barbara Markway
 • Celia Ampel

Gepubliceerd door LeeuwPraktijk

De VerwonderMethode

%d bloggers liken dit: