Mindfulness voor jongeren

De helpende werking van mindfulness in situaties van stress bij jongeren.

Hoe verhoudt mindfulness zich tot psychotherapie
De klassieke psychotherapie vormt de eerste generatie gedragstherapie. De wetenschap is inmiddels verder ontwikkelt en kent een derde generatie cognitieve gedragstherapie waarvan mindfulness een onderdeel vormt. Deze laatste ontwikkeling kenmerkt zich door aandachts- en acceptatiegerichtheid. Het accent ligt op het hanteren van lastige gedachten en gevoelens, in plaats van het gericht veranderen daarvan.

Psychotherapie richt zich op psychische stoornissen en problemen, door onder andere het oplossen of hanteren van problemen, en het vinden van antwoorden op bepaalde vragen.
Mindfulness biedt ons een alternatieve manier van omgaan met de realiteit. De werkelijkheid die niet altijd beïnvloedbaar is, en hoe we dat kunnen accepteren. Een krachtig tegenwicht wanneer je je als jongere soms machteloos voelt, omdat je nog niet over de keuzevrijheid van een volwassene beschikt. Het creëert rust daar waar we nog weinig levenservaring hebben, inzichten waaruit we later wel kunnen putten.

Wanneer acceptatie even onze enige invloed is
Niet alles wat op ons pad komt kunnen we oplossen en niet op alles vinden we een antwoord. Toch hebben we als mens van nature de sterke neiging dat wat we niet-willen, op te willen lossen vanuit de ‘waarom’-vraag? ‘Waarom gebeurt dit, waarom overkomt mij dit?‘
Wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek? Deze neiging versterkt juist de ongewenste situatie van pijnlijke machteloosheid, in plaats van dat het ons dichter bij een oplossing brengt. Want, vanuit de weerstand tegen wat er is, of het verlangen naar wat ontbreekt, vergroten we onnodig ons lijden. En dit hele proces speelt zich grotendeels af achter de coulissen van ons onbewustzijn. Deze oorspronkelijke neiging tot piekeren noemen we om die reden ook wel de automatische piloot.

Vanuit mindfulness stappen we uit deze doe-modus van de automatische piloot, het willen-oplossen, in de acceptatie van de ‘zijn-modus’. Het schakelen tussen deze twee staten van bewustzijn is een vaardigheid die we via training krachtiger maken. Dit brengt ons terug in balans. Want wanneer we geen invloed hebben op de realiteit, maar daar wel last van hebben, schuilt de ontspanning onder andere in die aanvaarding. Zo voorkomen we dat we verder vastdraaien in de negatieve, herhalende gedachtepatronen van piekeren.

Voor de helderheid: dit is geen passief proces. Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde training, gericht op het actief vergoten van onze aandacht. Zo creëren we de capaciteit niet continu met onze aandacht af te dwalen uit het heden: de ervaring van dit moment, onze enige kans om geluk te ervaren.

Mindfulness; juist voor jongeren
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want soms is het zo moeilijk te accepteren wat ons overkomt. Zeker als we jong zijn, we afhankelijk en ons brein nog volop in ontwikkeling is. Het kan zo lastig zijn grip te krijgen op een ongewenste situatie. Zeker wanneer onze kennis nog groeiende is, samen met onze veerkracht; de buffers waaruit we putten om tegenslag goed op te kunnen vangen.

Wanneer gedrag- of gedachtepatronen ertoe leiden dat jongeren zich belemmert voelen vrij te kunnen leren, spelen en leven, kan mindfulness een krachtige en positieve houvast bieden. Door zo vroeg mogelijk de capaciteit van aandachtig zijn te leren versterken, leren we van jongs af aan om beter om te gaan met tegenslag. Een vroege kans om de nadelige gevolgen op de ontwikkeling van gewoonten op te vangen. Hiervan hebben we de rest van ons leven groot profijt.

Via mindfulness leren jongeren uit de eerste impuls van de automatische piloot te stappen, en te leven vanuit de keuzevrijheid: wat helpt mij, de situatie of de ander nu het beste? Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen en een levensfase bereiken waarin zij meer weerbaar zijn om bepaalde tegenslagen uit het verleden te ontrafelen, vanuit de wijsheid en levenservaring die hen dan ter beschikking staat.

Individuele begeleiding; mindful coaching
Soms is het lastig om over een stressvolle situatie te praten. Uit veiligheid hebben we dan de neiging er niet over te praten en het te negeren. Uit onderzoek blijkt dat we de meeste pijn ervaren als gevolg van -hoe- we over een ervaring denken, niet de ervaring zelf.
Via individuele mindfulness coaching kunnen we toch invloed krijgen op de stressvolle situatie, zonder er inhoudelijk op in te gaan. We trainen de vaardigheden die de manier waarop we denken óver een situatie beheersbaar houden. Zo voorkomen we dat we de stress en de pijn niet onbewust onnodig vergroten.

Andere wetenschappelijk onderbouwde voordelen van mindfulness

  • Het klimaat in de klas.
  • Wederzijds respect.
  • Sociale interactie.
  • Emotionele competentie en betrokkenheid.

LeeuwPraktijk: MindfulKids en individuele mindfulness coaching voor jongeren
Depressie onder jongeren is helaas een snel groeiend fenomeen. In geval van een depressie is de situatie eigenlijk al geëscaleerd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben van de rest van het leven.
Het begint met periodes van somberheid. Een stemming die we als mens allemaal wel eens hebben. En met de juiste kennis kunnen we erger voorkomen. Met mindfulness leren we omgaan met negatieve stemmingen, gedachten en gevoelens, en genieten van de hoogtepunten.

Via mijn speciaal ontwikkelde mindfulness traject voor jongeren, neem ik hen mee in het trainen van aandacht en opmerkzaamheid. Dit kan klassikaal en individueel.

Meer informatie.

Gepubliceerd door LeeuwPraktijk

De VerwonderMethode

%d bloggers liken dit: