Algemene voorwaarden

LeeuwPraktijk verbindt zich aan de algemene voorwaarden van het NRTO, zoals overeengekomen het de Consumentenbond.
Hieronder vind je een aantal aanvullende voorwaarden, specifiek voor de mindfulness trainingen van LeeuwPraktijk.

Aanmelding en betaling
De aanmelding start door een e-mail te sturen naar moniquedeleeuw@yahoo.com. Na een positieve intake volgt aanmeldformulier, praktische informatie en de factuur via de e-mail. Na ontvangst van het aanmeldformulier en ontvangst van de betaling door LeeuwPraktijk, is de aanmelding definitief. Door de factuur te voldoen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Het verzoek is over te gaan tot een betaling binnen 14 dagen (na factuurdatum). Mocht de betaling later binnen komen, dan is de reservering niet gegarandeerd.

Volgorde inschrijvingen
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus wordt het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium gehanteerd.

Annulering
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.

LeeuwPraktijk heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden cursusdagen te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. LeeuwPraktijk vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Gepubliceerd door LeeuwPraktijk

De VerwonderMethode

%d bloggers liken dit: