MindfulKids: MindfulOnderzoekers

Wat is mindfulness?
Mindfulness is een wetenschappelijk bewezen aandachtstraining, gebaseerd op een combinatie van oosterse meditatietechnieken en kennis uit de westerse psychologie.
Onze gedachten hebben de neiging om af te dwalen naar het verleden of de toekomst. Waardoor we soms automatische negatieve gedachtenpatronen herhalen. Via mindfulness brengen we de afdwalende aandacht steeds weer terug naar een bepaalde focus:

 • Hier en nu.
 • Vriendelijke en zonder oordeel.
 • Met acceptatie: zonder het te willen veranderen.

Waarom mindfulness?
Mindfulness leert ons meer opmerkzaam te leven. Meer bewust van gedachten en gevoelens. Ook leren we zonder oordeel naar onszelf, anderen en ervaringen te kijken. Dit voorkomt dat pijn of lastige situaties, die soms onvermijdelijk op ons pas komen, niet onnodig worden vergroot.

In het dagelijks leven worden we overspoeld door informatie in vele vormen. De noodzaak deze prikkels te verwerken neemt daarmee ook toe. Via mindfulness bouwen we vaste rustmomenten in. De ruimte die we daarmee creëren brengt ontspanning.

Voordelen op een rij
De mindfulness training wordt steeds vaker ingezet ter vermindering van:

 • Stress
 • Lijden
 • Somberheid
 • Angsten
 • Piekeren
 • Agressie

En ter verbetering van:

 • Concentratie
 • Zelfvertrouwen
 • Compassie
 • Ontspanning
 • Nachtrust
 • Welzijn

MindfulnessKids
Dit heeft veel volwassen geholpen meer geluk in hun leven te brengen. Maar waarom niet eerder beginnen? MindfulKids dus! Bijkomende voordelen van MindfulKids lessen zijn:

Verbetering van:

 • Leerprestaties
 • Het klimaat in de klas
 • Wederzijdsrespect
 • Sociale interactie
 • Emotionele competentie en betrokkenheid

Zo leren kinderen al op jonge leeftijd goed met spanning en moeilijke gebeurtenissen om te gaan. Door kinderen bewust te leren hun aandacht te richten, kan escalatie van stress nu en in het latere leven worden beperkt of soms voorkomen.

Maar bovenal draagt het net als bij volwassenen bij aan een groter geluksbeleving.

Meer informatie.