Mindfulness: doorzien van negativiteit

Succesvoller via mindfulness
Sociale pijn en lijden activeren dezelfde pijncentra in de hersenen, als fysieke pijn. In beide situaties wordt er een signaal van dreiging afgegeven aan het limbisch systeem.

Daarnaast is de sociale beloning diep geworteld in ons brein. Wat tot uiting komt in continue pogingen andermans intenties, emoties en doelen te doorgronden. Altijd gericht op het bepalen van de conclusie: vertrouwen of wantrouwen. Het versmalt onze visie en mogelijkheden.

De belangrijkste sociale beloningen en dreigingen zijn(*):

  1. Status
  2. Zekerheid
  3. Autonomie
  4. Verbondenheid (vanuit de continue beoordeling van anderen of ze tot de eigen groep, of daarbuiten vallen)
  5. Eerlijkheid

Ons brein streeft om deze redenen doorlopend naar het weg bewegen van dreiging en het opzoeken van beloning. Zo kan ‘verandering’ een nadelig effect hebben op de garantie van bijvoorbeeld status en zekerheid. Om die reden zijn we geneigd van nature weerstand te ervaren bij verandering.

Het zal je niet verbazen dat de zwaarste beleving van dreiging die van fysieke geweld is. Maar wist je dat deze beleving gelijk staat aan de boodschap waarin een iemand je informeert hoe anderen jou op negatieve wijze ervaren?

Optimale werkomgeving
Een optimale werkomgeving wordt dus gekenmerkt door optimale inzet van die 5 sociale beloningen. Door beloningen te managen komt er veel meer informatie vrij vanuit het bredere blikveld. Er is meer ruimte voor inzicht en een gevoel van welzijn.

De kern die al de 5 factoren voedt, is de beleving van het leveren van een positieve bijdrage aan de omgeving. Op kleine of grote schaal. De meer je het gevoel hebt waarde toe te voegen, de meer de belangrijke sociale factoren worden beloont.

Aandacht verandert het brein
De focus van aandacht bewust richten heeft binnen enkele seconden effect op het brein. Dit is nadelig wanneer de focus op bijvoorbeeld de toekomst is gericht; een onzekerheid. Er ontstaat daarmee (onbewust) gevoel van dreiging, waardoor de insula groeit en de prefrontale cortex krimpt. Vanuit deze tunnelvisie is het lastig in mogelijkheden te denken en je doelen te bereiken.
Hetzelfde geldt voor piekeren over het verleden: dit lost niets op.

Voor meer succes is het belangrijk een gevoel van veiligheid te creëren. Zodat de prefrontale cortex groeit, de insula krimpt en de oplossingscapaciteit toeneemt.
Ontwikkel dus een goede capaciteit om je aandacht te richten op het opkomen en gaan van gedachten in het heden. Zo ontdek je dat gedachten puur mentale gebeurtenissen zijn. De meer je het brein zo leert begrijpen, de meer je het opkomen en gaan van gedachten doorziet en vooral loskoppelt van wie jij bent. Zo zal de dominantie ervan afnemen en de aandachtsfocus toenemen.

Mindfulness is de aandachtstraining die ondersteunt bij het herkennen van gevoelens van dreiging en deze helpt te verminderen. Via mindfulness kunnen we ons meer verbonden voelen en succesvoller leven.

Bronnen
David Rock