Nieuwe inzichten via mindfulness

Prioriteren
Informatie bewust in gedachten houden is iets wat plaatsvindt op het kleine ‘hersen podium’ van de prefrontale cortex. Dit wordt ook wel het werkgeheugen genoemd.

Dit hersengebied is betrokken bij doelen stellen, plannen maken, lastige taken uitvoeren, emotionele controle, geheugen, en het nemen van belangrijke beslissingen.

Deze functionele inzet van hersencapaciteit is echter beperkt. Het heeft beperkte dagelijkse hoeveelheid energie beschikbaar: op is op. Daar komt bij dat wanneer de spotlight op het bühne van de prefrontale cortex staat, dan valt het licht qua functionaliteit in andere hersengebieden even uit.

Voor de inzet van de prefrontale cortex moet je moeite doen, het is geen automatisch proces. En wij mensen zijn er op ingericht zoveel mogelijk te ‘automatiseren’ (juist vanwege de beperkte capaciteit van de prefrontale cortex). Werken vanuit de prefrontale cortex roept op die reden weerstand op.
Begin je dag dus met het prioriteren van je taken op basis van vereiste concentratie. (En negeer de verleiding het lastige voor later te bewaren.)

Nieuwe inzichten
Gaat het in een bepaalde activiteit juist om het creëren van nieuwe inzichten, dan is het tegenovergestelde vereist: onfocus! Hoezo? Hierom.
We hebben 3 manieren van denken:

  • Onfocus
  • Plannen
  • Creëren

Problemen oplossen gebeurt vanuit het creatieve deel van het brein. Vanuit dat creatieve deel stappen we uit oude vaste gedachtepatronen. En om een creatief inzicht te krijgen moet je juist ophouden met bewust nadenken (prefrontale cortex).

Inzichten ontstaan door bepaalde pieken in onze neurale afvuurpatronen. Wanneer het sterk ontwikkelde neurale patronen zijn (door vaak herhaalde ervaringen, denk onder andere aan steeds terugkerende gedachten), dan zal de piek hoog zijn en eenvoudig op te merken.

In geval van nieuwe inzichten zijn deze pieken minder intens. Immers, ze zijn niet keer op keer herhaald. Om die nieuwe piek in de afvuurpatronen toch op de kunnen merken, is het van belang dat er niet te veel ruis is. Minder andere pieken in de neurale circuits. Met andere woorden: rust in het koppie. Dan krijgt het inzicht ook de kans daadwerkelijk te pieken.

Inzicht via mindfulness
Via mindfulness activeren we een staat van zijn waarbij we uit de automatische gedachtepatronen stappen en zo nieuwe inzichten de kans geven aan de oppervlakte te komen. Deze creatieve inzichten bieden ons een keuzevrijheid die precies het verschil maakt als we een probleem of andere nare situatie willen oplossen.

Bronnen
David Rock