Zelfbeeld en mindfulness

Ontspanning

Onzeker zelfbeeld
Als we ons voorstellen hoe ons lichaam er in de ogen van anderen uitziet kan er, daar waar het idee van tekortschieten ontstaat, een gevoel van onzekerheid ontstaan. Deze gedachten kunnen heel pijnlijke vormen aannemen en een flinke belemmering vormen voor ons gevoel van welzijn.

Deze aangenomen zelfbeelden ontstaan al op jonge leeftijd en kunnen in het volwassen leven blijven voortbestaan. Met mogelijke intimiteitsproblemen tot gevolg. Een onbehagen dat kan toenemen bij het verouderingsproces.

In de kern zijn het de beperkende gedachten over ons lichaam die leiden tot dit onbehagen. Niets meer en niet minder dan puur de gedachten. (Dit staat uiteraard los van bepaalde fysieke ongemakken.) Het gaat hier puur om de kwellende onzekerheid in de omgang met anderen.

Aandachttraining via de bodyscan
Vanuit dat gedachten perspectief kunnen we de manier waarop we ons lichaam ervaren veranderen met onze zienswijze.
Dit kan door af te stemmen op het lichaam en onze oordelen bewust te worden.
Maar ook door de bewustwording van de door het lichaam voortgebrachte gewaarwordingen die met oude levenservaringen samenhangen.

Via het trainen van concentratie oefenen we soepelheid van aandacht. Een van de manieren om alert te worden van lichamelijke gewaarwordingen, is de bodyscan. Met onze aandacht door het lichaam reizen; onze adem naar bepaalde gebieden sturen en daar weer weg halen. Door onze aandacht te richten op onze ervaring van moment tot moment, trainen we onze bewustwording.

We streven niet naar een bijzondere geestestoestand. Juist door niet-streven beoefenen we van moment tot moment de bewuste ervaring via ons lichaam.

De oefening

  • Vriendelijke aandacht via de inademing naar een bepaald lichaamsgebied brengen. Adem er energie en ontspanning naar toe.
  • Eenmaal daar kun je er met geest en gevoel gericht blijven. Alert op: gewaarwordingen, gedachten, innerlijke beelden, spanning.
  • Is de aandacht afgeleid: vriendelijk opmerken waarheen en rustig terugkeren naar de oefening. De kern van de oefening zit in de opmerkzaamheid.

Zonder oordeel
Het gaat om de vriendelijke waarneming. Dus zonder oordeel of actie. Deze open aandacht levert interessante informatie op over eventuele blokkades en mogelijke verbanden met impactvolle oude ervaringen. Deze informatie dient zich aan juist door met een mild bewustzijn bij de oefening te blijven.
Het gaat niet om de inhoud (goed/slecht) van de ervaring van dat moment. Het gaat erom dát je ervaart wat er op dat moment is. Ook als dat bijvoorbeeld afleiding of onrust is.
Je oefent steeds vanuit een houding van een ‘beginneling’, zonder vergelijking met de eerdere meditatie ervaring.

Thuis in je lichaam
Dit kan een lastige uitdaging zijn. Via overgave en regelmatige oefening zal de concentratie toenemen, samen met het thuis zijn in het lichaam. Zo kom je stapje voor stapje los van het belemmerende idee hoe je lichaam in de ogen van anderen wordt ervaren.

En leer je steeds meer thuis te zijn in jouw lichaam. Die veiligheid kan voor veel rust zorgen. Een rust die op zijn beurt weer bijdraagt aan de verdere ontspanning in je leven.

Gepubliceerd door LeeuwPraktijk

Mindful in de NoordKop

%d bloggers liken dit: