Meditatie: hoe en waarom?

De oefening van meditatie versterkt onze kracht waarop we kunnen leunen in lastige situaties en voedt onze veerkracht en plezier die we kunnen putten uit goede situaties.
Via de beoefening van meditatie is de ademhaling als een anker. Het prachtige is; we hebben het altijd bij ons. En dus, kunnen de oefening overal toepassen.

Hoe? Dat lees je onder het kopje ‘Beoefening’.

Afdwalen
Via de focus op de ademhaling worden we ons bewust van wat er speelt in het hoofd. We dwalen af naar gedachten en gevoelens, wensen en plannen, beelden en herinneringen. Ze komen op en verdwijnen en komen weer op.

Via meditatie nemen we het geheel waar als toeschouwer, zonder erin verstrikt te raken. Het zijn (slechts) producten van onze hersenen, net zoals bijvoorbeeld de bloedsomloop het resultaat is van onze hartslag. Bij het opmerken blijven we vriendelijk ‘Hé, ‘denken’.’ En keren weer terug naar de adem. Alsof we de zee zijn, vissen voorbij zien zwemmen en opmerken ‘Hé, ‘vissen’.’.

Vanuit meditatie worden we ons bewust van de veranderlijkheid van de geest: we ontdekken hoe we soms wel verstrikt kunnen raken in bepaalde gedachten. Hoe gedachten gevoelens oproepen en hoe emoties daarop kunnen volgen. Dan kunnen we ook zien hoe daarop soms weer nieuwe gedachten volgen.

Via meditatie ontdekken we op een gegeven moment hoe het voelt om die sensaties weer voorbij laten drijven. We ontdekken het vreedzame, ruimtelijke bewustzijn van waaruit we waarnemen.

Afdwalen tijdens de meditatie, en het herkennen daarvan; daar zit de kracht van de training. Dit op te merken maakt dat we terug kunnen keren naar de oefening. Het opmerken ís de bewustwording. En de opmerkzaamheid doet ons bewustzijn verder groeien.

Het is die toename van aandacht die ons gaat ondersteunen in andere facetten van ons leven.

In lastige situaties hoeven we steeds minder snel direct te reageren vanuit een impuls, met alle nadelige gevolgen van dien. Het geeft ons eerder een keuze; wat is nu mijn beste reactie, waar sta ik echt achter, wat voorkomt spijt of verdere escalatie? Vanuit die bewuste keuze groeit het zelfvertrouwen. Dat maakt dat we steeds minder de bevestiging van buitenaf nodig hebben, een afhankelijkheid die ons zelfvertrouwen verder ondermijnt.

Maar ook in positieve situaties heeft de toename van bewustzijn grote voordelen. Het maakt dat we deze fijne momenten beter opmerken, en de blijheid ervan dieper beleven. Zo wordt het materiaal dat onze buffer van veerkracht voedt. Een bron die we keihard nodig hebben om op te veren uit momenten van tegenslag.

Beoefening
  • Zoek een comfortabele positie in een prettige ruimte waarin je niet gestoord wordt.
  • Stel een timer in voor de duur die je wilt mediteren.
  • Recht je rug, haal een paar keer diep adem en leid je bewuste aandacht naar de gewaarwordingen van de ademhaling; waar en hoe kun je de ademhaling opmerken?
  • Probeer de adem niet te beheersen.
  • Het is normaal dat de geest afdwaalt. Als dat gebeurt keer je vriendelijk, zonder oordeel, terug naar de ademhaling. De versterking via de training zit juist is de bewustwording van die dwaling.
  • Je kunt de ademhaling tellen van 1 tot 10 en weer opnieuw. Ga rustig terug naar 1 wanneer je opmerkt dat je bent afgedwaald.
  • Je kunt ook de ademhaling markeren door middel van de interne note: ‘in’ en ‘uit’.
  • Wees alert op veranderingen; komt de geest tot rust? Wordt het na verloop van tijd eenvoudiger de aandacht bij de adem te houden.
  • Een korte reflectie in een meditatiedagboek kan de bewustwording en het proces goed ondersteunen.

Reflectie
Wees je bewust van je geest; is het drukker dan bijvoorbeeld gisteren, of juist rustiger? En hoe ervaar je die kalmere geest?

Een korte reflectie noteren in een meditatiedagboekje, geeft woorden aan de beleving. Daarmee verdiepen we de ervaring. Ook wanneer het minder ging dat onze verwachting of de voorgaande keer. Door het op te schrijven kunnen we verbetering in de toekomst beter opmerken.

Daarbij kunnen we noteren welke zaken de voornaamste bron voor de afleiding vormden. Zo worden ze steeds meer uit het onbewuste circuit getrokken en in het daglicht van de aandacht gebracht. Vanuit die plek is het eenvoudiger ze los te laten, in plaats van dat ze op de achtergrond vaak herhalende negatieve vicieuze cirkels aan het afdraaien zijn.

Consequent & regelmatig

Door consequent regelmatig (liefst dagelijks al zijn het maar 5 minuten) te oefenen kunnen we een toenemend gevoel van innerlijke rust gaan waarnemen. Meer zelfvertrouwen, grotere veerkracht en minder stress. Beloningen voor de ‘inspanning’ van meditatie, en momenten voor dankbaarheid.

Bron
Boeddha’s Bein -Rick Hanson