Do the work -Byron Katie

Aan het werk!
Weet je zeker dat bepaalde facetten van je leven jouw geluk in de weg staan? ‘Aan het werk!’ zegt Byron Katie, neem er geen genoegen mee; jij kan er wat aan doen. Byron, een grootheid binnen haar vakgebied, heeft een methode ontwikkeld die inmiddels door velen met succes is toegepast. Zij leert ons hoe we zelf invloed hebben op ons welbevinden en hoe we belemmeringen kunnen opheffen. Simpelweg door jezelf consequent vier vragen te stellen. Hier vertel ik je hoe ‘The work’ werkt.

The work
Somber soms? Wel eens boze of terugkerende negatieve gedachten, stress?
‘Do the work’ en creëer meer welzijn, stevige relaties en extra energie. Je leert je denken te onderzoeken tot je de realiteit kunt zien. De vrijheid en geluk die volgen, dringen door in alle aspecten van je leven.

‘The work is een manier om gedachten die je schaden aan te pakken. Een eenvoudige methode om jezelf te bevrijden. Lijden of vreugde… Aan jou de keuze.’ —Byron Katie

Durf te vragen
Benader de negatieve gedachten waar je graag vanaf wilt met vriendelijkheid, zo vermijd je onnodige stress. Je kunt de gedachten proberen te veranderen of te vervangen door positieve gedachten, maar dan schuif je ze even aan de kant tot ze terugkeren. De gedachten die de meeste pijn veroorzaken zijn doorgaans niet de gedachten die het eerst in je opkomen. Door de juiste vragen te stellen, brengen de antwoorden de daadwerkelijke oorzaak naar boven.  Start met een gedachte die stress oplevert en onderzoek deze door vier vragn te stellen.
Neem de tijd voor de antwoorden. Zo behandel je strategisch al je belemmeringen. Gebruik daarvoor het werkblad uit de bijlage. Wanneer je een belemmering formuleert en je treft daarin het woord ‘moeten’ aan, dan kan het goed zijn dat je daarmee direct de kern raakt.

Stel jezelf vier vragen:

 • Is het waar?
 • Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
 • Hoe reageer je als je die gedachte gelooft?
 • Wie zou je zijn zonder de gedachte?

Is dat waar?
Het onderzoek begint.

Is dat absoluut waar?
Kun je zeker weten dat het waar is, nu, op dit moment? Veel van onze gedachten worden geleid door aannames, zonder het bewust te zijn vullen we in wat we niet zeker weten vanuit de aanname dat het waarschijnlijk zo zal zijn. Of is de gedachte die je gelooft puur op het verleden of de toekomst gericht? Het gevaar is dat die gedachte zich verbindt met een hele toekomst of een compleet verleden. Het drijft je weg van jezelf en jouw kans op geluk, hier in het heden.

Hoe reageer je als je die gedachte gelooft?
En wat doe je als reactie op die gedachte? Hoe behandel je de ander en jezelf? Sluit je ogen en leef je in: hoe laat het effect van die actie jou voelen? Welke emotie ervaar je? Gebeurt er ook iets in je lichaam? Wat wilde je en heb je dat bereikt? Het antwoord leidt je tot een conclusie. Vaak is het uit liefde dat we doen wat we doen. Doorgaans zijn we niet uit de benarde situatie gevlucht maar gebleven. Om vervolgens vaak wel het verwijt bij de ander neer te leggen. Doorgaans hebben geen ‘Nee’ gezegd. We waren te bang, omdat we iets van de ander wilden: veiligheid, comfort, genot. Het verlangen naar liefde, goedkeuring en waardering van een ander, maar het niet kunnen bereiken leidt tot onzekerheid, pijn en verdriet.

Wie zou je zijn zonder de gedachte
Verhalen over verleden of toekomst kunnen je een gevoel van identiteit geven. Welk verhaal domineert er in jouw leven? Kun je een reden verzinnen die geen stress veroorzaakt om het verhaal dat je gelooft te laten varen? Wie zou je zijn zonder die gedachte, dat verhaal? Dan kun je gewoon ‘zijn’. Door dit zelfonderzoek, prik je dus de illusie door. De vraag is niet ‘Kun je het verhaal laten varen?’, het gaat om het bedenken van een goede reden dat te doen. Daadwerkelijk ‘loslaten’ is namelijk een verouderd concept. Dit probeert de mensheid al eeuwen, en zonder succes. Is het antwoord ‘Ik weet het niet.’? Dat geeft niet. Je hebt het nooit geweten. Alleen weet je dat nu! Vervolg gewoon je onderzoek met ‘Kun je dat zeker weten?’.

De omkering
Dan volgt de omkering. Door de gedachten vanuit andere invalshoeken te bestuderen, hoe absurd bij aanvang dat ook lijkt, kan leiden tot nieuwe inzichten die bevrijdend werken. Stel je open voor de omkering en kijk oprecht hoe het waar zou kunnen zijn. Keer je negatieve gedachte om:

 • Naar jezelf.
 • Naar de ander.
 • Het compleet tegenovergestelde: dat ‘wat de ander niet doet’, wordt dat ‘wat de ander wel doet’.

Voor iedere omkering ga je terug naar de originele stelling (je borduurt niet verder op de voorgaande omkering). Maak het vragend en ga verder met je onderzoek. Geef 3 oprechte voorbeelden van hoe die omkering waar is in deze situatie. Neem hier de tijd voor, het zijn compleet nieuwe gedachten, dat is even wennen. Maar je hebt ze nodig, want de oude maken je niet gelukkig heb je inmiddels ontdekt. Bijvoorbeeld ‘Hij luistert niet naar mij.’

Keer het om.
‘Ik luister niet naar mezelf.’
Keer het nog een keer om.
‘Ik luister niet naar hem.’
Keer en keer.
‘Hij luistert naar mij.’

Waardeer de werkelijkheid
Nadat je de negatieve gedachten van alle kanten hebt onderzocht ben je toe aan de volgende stap. De laatste vraag op het werkblad heeft je doen bedenken wat je nooit meer wilt ervaren. Benader die gedacht met de opening ‘Ik ben bereid om wel…’. Door de omkeringen te doorlopen heb je jezelf open gesteld voor de realiteit zonder angst. Nu is het tijd dat ook te erkennen. Jij bent bereidt om de werkelijkheid te ervaren zoals deze is, niet vanuit het tergende bezwaar dat het anders zou moeten. Komen de nare gedachten terug? Mooi! Het zijn signalen die aangeven dat we weer vasthouden aan een idee dat niet waar is, niet vanuit de werkelijkheid bestaat. Die te herkennen maakt dat je eraan kan werken. Do the work, identificeer de stress en reduceer deze. The work is een onderzoek én een oefening. En oefening maakt sterker! Byron Katie: ‘Ik ontdekte dat ik leed wanneer ik mijn gedachten geloofde, maar dat het lijden op hield als ik ze niet langer voor de waarheid aanzag.’

Het werkblad
Wees niet verbaasd dat het invullen van het werkblad in het begin moeizaam gaat. Millennia lang is ons geleerd niet te oordelen, ook al doen we het stiekem toch voortdurend. The work geeft toestemming dit bewust te formuleren.  Begin met een oordeel over anderen. En wanneer je er klaar voor bent; schrijf over jezelf. Als je een oordeel hebt over jezelf, zijn de antwoorden altijd gekoppeld aan motieven en oplossingen die je niet hebt verwerkt.

 • Kies een stressvolle situatie uit het heden, verleden of toekomst.
 • Schrijf de gedachte op zoals je hem denkt.
 • Korte, eenvoudige zinnen.
 • Censureer niet.
 • Probeer de emotie volledig te voelen.